fbpx

Workshop: Håndstående med Yuval

Grip sjansen – bli god på håndstående!

Det er ikke annet enn å JUBLE! Vi har fått selveste Yuval «UpsideUnder» Ayalon til å komme til oss for å holde TO dagers Håndstående Workshop i Tønsberg 26. – 27. Januar – så GØY dette blir!

Scroll down for english

Dette er en mann med mye kunnskap om armbalanser og kroppskontroll, og som garantert vil få deg til å ELSKE å stå på hendene. Han har mange års erfaring «opp/ned» og har de siste 10 årene sett på seg selv både som en sirkusartist og utøver. I 2005 ble han med i Le Reve, et kjent sirkus-show i Las Vegas, hvor han siden har vært med på å fremføre over 3200 forestillinger i et unikt og utfordrende miljø. Etter en lang karriere innen gymnastikk, hvor han konkurrerte i både Israel og internasjonalt, fant han nå en ny retning i sin karriere. Dette har gitt han muligheten til å fortsette en liknende livsstil som profesjonell atlet, men i stedet for å konkurrere, uttrykker han seg istedenfor på en scene som performer og artist.

Underveis har Yuval gjenoppdaget en ny lidenskap for håndstående, og har viet seg til å bli en soloartist i denne fascinerende sirkus-disiplinen. Han har studert umåtelig og fortsetter å søke veiledning hos noen av de beste lærerne og utøverne fra hele verden. I prosessen med å mestre sin egen praksis har han kontinuerlig delt sin kunnskap og undervist håndstående til individer og grupper verden over. Et par av oss på Tønsberg Yoga har hatt gleden av å delta på samme workshop tidligere og kan ikke si annet enn at det var utrolig lærerikt og inspirerende! Du kan finne ut mer om Yuval her: http://yuvalonhands.com

Hver workshop går over to dager og er på 3 timer hver, der programmet for helgen er lagt opp for to nivåer:

Grunnleggende håndstående workshop – Alle nivåer:

I denne workshopen vil Yuval gi deltakerne et solid utgangspunkt og verktøyene de trenger for å kunne ta deres håndstående praksis til et høyere nivå, trygt og effektivt. Noen av emnene som vil bli gjennomgått er: fysiske og tekniske forberedelser for håndstående, korrekt håndstående linje, balansestrategier, spotting av partner og mer.

Middels og viderekommen håndstående workshop:

Denne workshopen er ment for dem som allerede har brukt betraktelig mengde tid på håndstående og som kan holde en solid håndstående i 30–60 sekunder. Noen av emnene som vil bli dekket i denne workshopen er: raffinering av håndstående i forskjellige stillinger, diverse innganger til håndstående, inkludert forskjellige press til håndstående, integrering av håndstående-blokker, én-arms håndstående og mer. Siste timen hver dag er dedikert til assistert egenpraksis, hvor deltakerne får mulighet til å jobbe mot sine personlige mål med assistanse fra Yuval.

Program:

Lørdag 26. Januar 2019:

10:00 – 13:00 Grunnleggende Håndstående

13:00 – 14:00 Pause

14:00 – 17:00 Middels og Viderekommen Håndstående

Søndag 27. Januar 2019:

10:00 – 13:00 Grunnleggende Håndstående

13:00 – 14:00 Pause

14:00 – 17:00 Middels og Viderekommen Håndstående

Priser:

Grunnleggende håndstående 2 x 3 timer: 1,650 Kr

Intermediate / Advanced Handstand 2 x 3 timer: 1,650 Kr

Komplett Håndstående helg (Begge nivåene) 2 x 6 timer: 2,850 Kr

Påmelding:

For påmelding trykk HER, da blir du sendt til vårt bookingsystem MindBody. Logg deg inn (har du ikke en bruker fyller du ut «Ny hos oss» for å opprette en bruker) så finner du påmeldingen under «Workshop» øverst på siden.

Trenger du overnatting kan vi anbefale Airbnb eller Tønsberg Vandrehjem. De kan kontaktes på Email: tonsberg@vandrernett.no eller Tlf: 0047-97735508

Har du noen spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt på post@tonsbergyoga.no eller Nina på tlf. 404 90 876

English:

The one and only Yuval «UpsideUnder» Ayalon is coming to Tønsberg Yoga for a TWO day Handstand Workshop! This is a man with immense knowledge about handstand and body control. Yuval’s skill in handstand and teaching is simply so inspiring that you will absolutely LOVE to be upside down on your hands after his workshops. For the past 10 years Yuval ha considered himself a circus artist and performer. In 2005 he joined the cast of Le Reve, a renowned Las Vegas circus spectacle, and has since performed more than 3200 shows in a unique and challenging performance environment. After a long lasting gymnastics career, in which he competed in Israel and internationally, he had found a new path and career. It has allowed him to continue a similar lifestyle of professional athlete, only now he expresses himself on stage as a performer and artist.

Along the way Yuval has rediscovered a new passion for handstands, and has been committed to becoming a performing solo artist in this fascinating circus discipline. He has studied immensely and continues to search out the guidance of some of the best teachers and practitioners around the world. During the process of mastering his own practice, he has been continuesly been sharing his knowledge and teaching handstands to individuals and groups around the world. A couple of us at Tønsberg Yoga have had the honor of attending the same workshop previously and can say that it was nothing short of very educational and inspiring! You can read more about Yuval here: http://yuvalonhands.com

Every workshop is over a period of two days and lasts for 3 hours each day with two levels to choose from:

Basic Handstand – All levels:

In this workshop, I provide the participants a solid base and the tools from which they can take their handstand practice to a higher level safely and efficiently. Some of the topics covered are: physical and technical preparation for handstand, correct handstand alignment, balance strategies, spotting, programing, and more…

Intermediate / Advanced:

This workshop is intended for people who have already spent a considerable amount of time practicing handstands and can hold a solid handstand for at least 30-60 seconds. Some of the topics covered are: refinement of handstand alignment in different positions, presses and mounts to handstand, handstand cube integration, one arm handstand and more…. The last hour of each day will be assisted self-practice for people to work on their own personal goals.

Saturday 26. January 2019:

10:00 – 13:00 Basic Handstand

13:00 – 14:00 Pause

14:00 – 17:00 Intermediate / Advanced

Søndag 27. January 2019:

10:00 – 13:00 Basic Handstand

13:00 – 14:00 Pause

14:00 – 17:00 Intermediate / Advanced

Pricing:

Basic Handstand 2 x 3 hours: 1,650 NOK

Intermediate/Advanced Handstand 2 x 3 hours: 1,650 NOK

Complete Seminar (Basic + Intermediate/Advanced) 2 x 6 hours: 2,850 NOK

Sign-up:

To register for the event click HERE and you will be redirected to our booking system. Log in (you will have to create a user if you don’t already have one) and you will see the signups under the «Workshop» tab at the top of the page.

For accommodation we recommend Airbnb or you can check out a very nice hostel, only 1 min walk from the yoga center, here is their email: tonsberg@vandrernett.no Phone: 0047-97735508

For questions Email: post@tonsbergyoga.no Phone: 0047-40490876

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *