fbpx

Empower Your Life Retreat

For english scroll down.

Endelig! Etter flere år med invitasjoner, så får vi nå endelig besøk av Prem Sadasivananda! Han har vært Nirvani, Nina Nesheim sin hovedlærer i de siste 10/11 år årene hvor hun har hentet mye av sin kunnskap om Yoga fra.

Prem Sadasivananda er virkelig en inspirerende yogi, som har hatt Yoga i livet i over 45 år. Det er av senior-yogisene vi vil lære!

Han har en helt unik evne å dele Østens visdom, å relatere den til oss og vårt liv. Du vil garantert føle deg oppløftet og inspirert! Han videreformidler kompleks visdom med utrolig letthet, illustrerende historiefortellinger og ikke minst mye humor, som gjør det enkelt for oss å kjenne oss igjen. Østens visdom er ikke bare for Østen, men for alle mennesker – uansett hvor man bor på kloden, så strever vi alle med det samme: bekymring, uro, stress, sjalusi, utålmodighet osv osv. Husk: «inni er vi like».

Empower Your Life – a guuide to your highest purpose. vil ha et dypt, men men lett program – for absolutt alle nivåer!
 
Dagene fylles med bevisstgjørende Yogaklasser for alle nivåer, fordypende meditasjoner, svært inspirerende forelesninger, stemningsfulle Satsangs – og det fantastiske, sosiale Yoga-felleskapet med måltider, latter og dype samtaler.
 

Hiv deg med å opplev èn, eller flere av disse lærerike dagene. Sammen jobber vi med
individuell og kollektiv vekst og selvutvikling. Vi serverer varme, smakfulle vegetar måltider, deilig te og litt snacks mellom. Kosthold har mye å si i forhold til den totale opplevelsen og effekten av Yoga, som også er endel av den helhetlige Yogiske livstil.

Hovedtema for Retreaten er:  – “a guide to your highest purpose”.

Opplev hvordan kunnskap og praksis gjør deg til herre over din hverdag og ditt eget liv.

Hvordan overvinne dine egne barrierer, hvordan løse hverdagens utfordringer på jobben, i
dine relasjoner, med kjæreste, venner og familie, ganske så enkelt gjennom ny innsikt og
dreining av vårt eget tankesett til positiv tenkning – er noe av det som skal utdypes. Dette vil
kunne øke livskvaliteten din drastisk, hvis du stiller med åpent sinn.

Det handler så enkelt som å lære å se verden og våre hverdagslige hendelser i ett nytt perspektiv – SÅ utrolig frigjørende og åpenbart som denne visdommen er! Gled deg!

Dags programmene vil se omtrent slik ut:

Kl 06.30 Dørene åpner
Kl 07.00 Mediation & Talk w/Prem Sadasivananda
Kl 08.30 YogaClass w/ Nirvani
Kl 10.00 Brunch

Kl 12.00 Lecture w/P.Sadasivananda
Kl 13.30 Te/Snack
Kl 14.00 FreeTime/Mingling
Kl 16.00 YogaClass w/ Nirvani
Kl 17.30 Dinner
Kl 19.00 Kirtan w/ P.Sadasivananda
Kl 20.30 Slutt ish

Når:  Torsdag 6. – Søndag 9. juni

Priser:

  • 4 hele dager: 2,800kr (kun 4 plasser igjen)
  • 1 hel dag: 1090kr
  • 1 forelesning m/ Prem Sadasivananda: 320kr

Spørsmål:
Sms/Tlf: 40 49 08 76 (NinaNirvani)
Mail: post@tonsbergyoga.no

PS! Trenger du overnatting anbefaler jeg booking på Tønsberg Vandrerhjem (Mail:
tonsberg@vandrernett.no evnt finne Airbnb i byen.

English:

Finally! After several years of invitations, we now finally get a visit from the lovely and inspiring Yogi, Prem Sadasivananda!

He has been Nirvani, Nina Nesheim’s closest teacher and support for more than 10 years.

Prem Sadasivananda is truly an inspiring yogi, who has had Yoga in his life for over 45 years.

He has a unique ability to share the deep Eastern wisdom to the busy Western mindsets. You will definitely feel uplifted and inspired by listening to his talks.

He passes on complex wisdom with incredible ease, illustrative stories and not to mention its done with a lot of humour. This makes the talks both fun and also more easy for us to grasp.

The Eastern wisdom is not only for the East, but for all people – no matter where you live on the globe, we all struggle with the same things: worry, restlessness, stress,  jealousy, impatience, fear etc. Remember: «inside we are the same».

Empower Your Life – a guide to your highest purpose. Join us for a deep but easy-going program – for absolutely all levels who want to feel inspired!

The days are filled with awareness-raising Yoga classes for all levels, deepening meditations, inspiring lectures, vibrant Satsangs and Kirtans – and not to forget the wonderful, social Yoga community with the delicious meals, positive energy and and deep conversations with like-minded people!

Take the opportunity to experience our community with our special guest Prem Sadasivananda. Together we will be working with individual and collective growth. 

The main theme of the Retreat is: – «a guide to your highest purpose».

Experience how knowledge together with the practice makes get more control over your life. 

Overcome your own barriers, how to solve everyday challenges at work, in your relationships, with your partner, friends and family, quite simply through new insights and positive thinking.

It’s learning to see our life in a new perspective.

The days programs will look something like this:

At 06.30 Doors open
At 07.00 Mediation & Talk w/Prem Sadasivananda
At 08.30 Yoga Class w/ Nirvani
At 10.00 Brunch

At 12.00 Lecture w/P.Sadasivananda
At 13.30 Tea/Snack
At 14.00 FreeTime/Mingling
At 16.00 Yoga Class w/ Nirvani
At 17.30 Dinner
At 19.00 Kirtan w/ P.Sadasivananda
At 20.30 Good Night

When:  Thursday 6th – Sunday 9th June

Prices:

4 full days: NOK 2,800 (only 4 places left)
1 full day of your choice: NOK 1090
1 lecture with Prem Sadasivananda: NOK 320


Questions:
SMS/Tel: 0047 40 49 08 76 (NinaNirvani)
Mail: post@tonsbergyoga.no

PS! If you need accommodation, I recommend booking at Tønsberg Vandrerhjem (Hostel) Mail:
tonsberg@vandrernett.no possibly find Airbnb in the city.

 

BIO: Prem Sadasivananda har rundt 30 år bak seg som "yoga munk" (Swami). Halve livet bak seg på diverse Yoga Ashram (Yoga klostre) verden over, ansvar for å drifte flere større Sivananda Yoga sentere verden rundt, har han ervervet seg en enorm visdom innen det store feltet Yoga. Han har ledet hundervis av Yoga Teacher Trainings og Advanced Teacher Trainings verden over.

Han èr og lever Yoga! Han innehar en enorm visdom og dyp innsikt i den klassiske Yoga og
livet generelt. Han er svært godt kjent innen de klassiske Yoga miljøer pp grunn av sin store
kunnskap og lidenskap for den Østlige livsfilosofien Advaita Vedanta.

Han er også kjent for sine inspirerende livstilsendrings-bøker og videreformidlingen av yoga
som Livstil. Han har enorm kunnskap i filosofien AdvaitaVedanta, Hinduistiske skrifter og
han har også mastergrad i Sanskrit – "the language of the God`s".

Etter mange tiår på reise verden over for å videreformidle Yoga, er han nå fast bosatt i New
York, men også herfra fortsetter han å dele Yoga og dens livs-filosofi gjennom masse online
klasser, webinarer og privat kurs til ivrige yoga-elever fra hele verden. Nå kommer han for
første gang til Norge og til Tønsberg Yoga.

BIO: Nina Nirvani er Tønsberg Yoga’s eier og drifter på det fjortende år. Gjennom dette har
hun hatt muligheten til å dyrke sin lidenskap: Yogisk livstil, samt ha sin fulltidsjobb som
yogalærer både i innland og utland.

Hun har i flere år vært hovedlærer og organisator på Yoga Teacher Trainings, Yoga retreater,
Yoga reiser og de ukentlige yogakurs både på senteret og i bedrifter i Tønsberg området.
Fortsatt idag er hun ene-eier og daglig leder på et av landets få, klassiskorienterte og
tradisjonelle Yogasentere.

Nirvani er svært dedikert i å opprettholde den gamle, holistiske tradisjonen og videreformidle
Yoga som en helhetlig livstil og ikke bare som en treningsøkt. Hun er selv svært opptatt av å i
størst mulig grad følge de yogsiske retningslinjer og har tatt livsveivalg deretter.
Hun jobber kontinuerlig med å holde sine "løfter" ved å opprettholde sine daglige yogiske disipliner, fysisk, mentalt og spirituelt. Hun har tilegnet seg mye kunnskap gejnnom årens løp, mye fra fordypning og flere Teacher Trainings på Sivananda Yoga Ashrams i Europa og Østen, men også i svært stor grad fra Prem Sadasivananda. Hun elsker å dele Yoga – og det merkes at hun «practice as she preech», hun snaker av egen erfaring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *