Velkommen til en 200 timers internasjonal Yoga lærer utdanning – bare en time unna Oslo.

For English scroll down:

Endelig, vi tilbyr Yogalærerutdanning! Kurset er basert på autentisk og klassisk orientert Hatha Yoga – inspirert av den globale og solide Sivananda-tradisjonen. Utdanningen gjennomføres av dedikerte og erfarne instruktører fra India, Sverige og Norge. Kurset vil derfor undervises på norsk/engelsk.

Utdanningen er bygget opp på et helhetlig syn på Yoga,  hvor man i størst grad ser på Yoga som en livsstil, som er essensielt for å utvikle seg som en god videreformidler av denne visdommen. Det er dessverre slik, at det er mange yogalærere idag som videreformidler dette verktøyet, men som selv ikke følger de yogiske retningslinjene. Det er noe veldig viktig i: «Practice as you preach»! 

Opplæringen er naturligvis basert på hvordan man underviser yoga, men kurset vektlegger i stor grad på at deltakere skal få yoga integrert i livet sitt og samtidig få en bred forståelse og dyp innsikt i denne unike livsfilosofien gjennom direkte erfaring i bruk av teknikkene.

Yogateknikker som asana (stillinger) pranayama(pust), chanting, mantra, filosofi, meditasjon, kriyas, dybde-avspenning og annen relevant teori, er alle naturlige elementer i gjennomføringen av kurset . Kurset vil også gi grunnlag for å opparbeide erfaring og innsikt som vil kunne vare livet ut – om du vil.

Kursets organisering

Kurset er delt i tre deler:

Del 1:  5 dager,

Del 2:  5 dager,

Del 3: 8 dager, (inkl eksamensdag)
(se datoer under)

I tillegg til våre samlinger, så inneholder læreplanen online forelesninger og hjemmelekser. Hjemmelekser kan være skriveoppgaver og selvstudier (lese tekster), men også oppgaver hvor du skal utføre undervisning på venner og familie, alt registreres i kursjournalen. Totaltiden for kurset er beregnet til 200 timer.

Kursdatoer, kursavgift og kurssted:

 • Del 1: 29 januar – 02. februar 2020
 • Del 2: 25. mars   – 29. mars 2020
 • Del 3: 23. juni    –  29. juni 2020
 • Eksamen:  30. juni 2020

Hoved kurssted:  Tønsberg Yoga, Baglergaten 16, 3111 Tønsberg

Pris:  Kr.29.450,-

Earlybird pris før 15. Oktober: Kr 25.000,- (da må beløpet betales i sin helhet)

NB! Registreringsavgiften på 4000 kr (fra totalbeløpet) må betales ved påmelding, dette tilbakebetales ikke om du avlyser. 

Du kan be om å få dele opp resten av kursavgiften i to, hvor første nedbetaling betales innen 29. november og siste innen 31. januar. Det kommer et tillegg på 800 kr om du velger dette.

Dette er ikke inkludert i prisen:

 • Reise
 • Overnatting
 • Kost 
 • Bøker

Dette er inkludert i prisen:

 • 200 timers profesjonell trening i disiplinen Yoga
 • Kriya-sett
 • Diplom som viser bestått Yogalærer-utdanning (om du består eksamen)
 • Studiemateriell
 • T-shirt
 • Te frukt/snacks

…også:

 • Individuell oppfølging fra hovedlærere, under og etter kursets slutt.
 • En dyp yogapraksis
 • Unike verktøy fra yogisk visdom, og hvordan videreformidle dette på en ydmyk måte til andre.
 • En livsopplevelse

Overnatting:

Vi har et samarbeid med Tønsberg Vandrerhjem. Dette utrolig sjarmerende stedet, som ligger kun 2 minutters gange unna yoga senteret kan tilby flere alternativer for dere.

Rom med eget bad:

1 person 795 kr pr døgn

2 personer 895 kr pr døgn (i samme rom)

Rom med dusj/toalett i gang:

1 person 695 kr pr døgn

2 personer 795 kr pr døgn (i samme rom)

Sovesal med plass til 3 – 4 personer er også mulig.

Booking: 

Email: tonsberg@vandrernett.no

Mobil: 977 35 508 (Margrethe)

Sjekk ut:   Tønsberg Vandrerhjem  

Bestått eksamen gir et kursbevis med gjennomført 200 timers Yogalærer-utdanning. Kurset har høyt nivå og er basert på internasjonale og globalt anvendt standard.

På samlingen vil det være forelesninger/workshops og meditasjon og asana-/pranayama-praksis to ganger daglig. Dette bidrar til å sikre dybde i ens egen yogareise og setter også en i stand til å inspirere og rettlede andre. 

Vår oppgave er å lære deg teorien i det å få integrert yoga i livet, men også hvordan bli en god yogalærer og gjennom hele utdanningsperioden støttes og assisteres elevene på individuelt nivå, inntil endelig sertifisering er oppnådd. 

Det forventes at elevene møter med energi, empati og positivitet, som sammen med kursinnhold og lærere skaper verdifulle minner og bidrag til vår felles Yogafordypning.

For påmelding trykk: HER

For mer informasjon:
Email: post@tonsbergyoga.no
Mobil:  40 49 08 76 (Nina)

Hoved lærere:

Nina Nesheim, Rajesh Dayakar og Fredrik Binette.

 

————————————————————————–

English:

Welcome to a 200h international standard yoga teacher training just one hour away from Oslo.

Tønsberg Yoga now offers an internationally based 200hour Yoga Teacher Training Course, with experienced and international teachers, based on authentic and classic Hatha Yoga. Our teachers come from India, Sweden and Norway. 

The course focuses on yoga as a whole and a way of life, rather than focusing on the physical aspect alone. Gaining a recognized license to teach yoga is of course a part of the teacher training, but the main objective is to provide tools for you to integrate yoga in your life and thus develop yourself as a humble teacher.

The yogic techniques as asana (postures) pranayama (breathing exercises), chanting of mantras, philosophy, meditation, kriyas, relaxation and more, will all have a natural and included part in our holistic curriculum. The course vil provide you with personal experience and deep insight that can last a lifetime – if you want.

The course is divided into three parts:

 • Part 1: 29. January – 2. February 2020 
 • Part 2: 25. March – 29. March 2020
 • Part 3: 23. June – 29. June 2020
 • Final Exam: 30. June 2020

In between the parts you will be issued with  assignments to be completed at home, supported by online lectures. You will also be required to complete teaching sessions, using friends and family as your students and everything will be registered in you Training log. The total time required under tuition is 200 hours.

Venue for the training is mainly Tønsberg Yoga

Price: 29 450 NOK

Earlybird price before 25th of October: 25 000 NOK (then the rest of the fee must be payed)

You will need to pay the registration fee of 4000NOK upon registration. 

The rest of the fee can be divided in two if needed, it will then be an extra charge of 800Nok of the total sum.  The first payment is within 29th of November and the last within 31th of January. 

This is not included in the price:

 • Travel expenses
 • Accomodation
 • Meals
 • Books

This is included:

 • 200hour professional training
 • Kriya set
 • Study material
 • T-shirt
 • Diploma as a Yogateacher
 • Tea, fruit/snack

…but also:

 • Individual follow-up from the teachers under and after the completed course
 • A deepening practice
 • Tools from he yogic wisdom to teach others
 • A lifetime experience

A passed course and exam will provide you a diploma with completed 200hour Yoga Teacher Training Course based on international and global standard.

In our meetings we will have lectures/workshops, also twice daily have a meditation and asana practice. This contributes 

For signup press HERE

For more information:
Email: post@tonsbergyoga.no
Mobile: 00 47 40 49 08 76 (Nina)

Teachers:
Rajesh Dayakar
Fredrik Binette
Nina Nesheim