yogalærerutdanning

Velkommen til en NY 200 timers internasjonal Yoga lærer utdanning – bare en time unna Oslo.

For English scroll down:

Vi har nå satt opp ny yogalærerutdanning med oppstart til oktober. Kurset er basert på autentisk og klassisk orientert Hatha Yoga – inspirert av den globale og solide Sivananda-tradisjonen. Utdanningen gjennomføres av dedikerte og erfarne instruktører fra India, Sverige og Norge. Kurset vil derfor undervises på norsk/engelsk.

Utdanningen er bygget opp på et helhetlig syn på Yoga, hvor man i stor grad ser på din evne til selvdisiplin, å integrere Yoga i livet, som en livsstil. Dette er også essensielt for å utvikle seg som en god yogalærer, en videreformidler av den dyptgående østlige visdommen. Det er dessverre slik, at mange yogalærere idag, videreformidler dette verktøyet, men selv ikke følger de yogiske retningslinjene. Det er noe svært viktig i ordtaket i yogamiljøer: «Practice as you preach»! 

Opplæringen er naturligvis også basert på hvordan man underviser yoga og samtidig få en bredere forståelse gjennom direkte erfaring i egen praksis, dermed oppnå en dypere selvinnsikt ved bruk av denne unike livsfilosofien.

Yogateknikker som asana (stillinger) pranayama(pust), chanting, mantra, filosofi, meditasjon, kriyas, dybde-avspenning og annen relevant teori, er alle naturlige elementer i gjennomføringen av kurset . Kurset vil gi grunnlag for å opparbeide dyp erfaring og innsikt som vil kunne vare livet ut – om du vil.

Kursets organisering

Kurset er delt i tre deler:

Del 1:  5 dager,

Del 2:  5 dager,

Del 3: 8 dager, (inkl eksamensdag)
(se datoer under)

I tillegg til våre samlinger, så inneholder læreplanen online forelesninger og hjemmelekser. Hjemmelekser kan være skriveoppgaver og selvstudier (lese tekster), men også oppgaver hvor du skal utføre undervisning på venner og familie, alt registreres i kursjournalen. Totaltiden for kurset er beregnet til standaren på 200 timer.

 

Dette er et fordypningskurs for alle mennesker som ønsker å øke livskvaliteten ved å integrere yoga i livet sitt, for deretter eventuelt ta det videre å dele verktøyet som Yogalærer.  

 

Hovedinnhold av Hatha Yoga lærerutdanning

5 Hovedpunkter i Yoga:

 • Asana (yogastillinger) Utførelse og fordeler
 • Pranayama (pusteøvelser) Utførelse og fordeler
 • Meditasjon Utførelse og fordeler
 • Avspenning (og kriyas, renselse) Utførelse og fordeler
 • Riktig Kosthold – hvordan og hvorfor

…også:

 • Din personlige praksis – å fremme den yogiske disiplinen
 • Lære å undervise yoga til andre
 • Lære sekvensene og hvordan tilpasse den til elevene

Læringsmål for viderelæring:

 • Surya Namaskar (solhilsen)
 • Nybegynnerklasse (1 på trening + 1 hjemme),
 • Åpen / vanlig klasse (2 i trening 1 hjemme)
 • Meditasjon.

Filosofi og teori:

 • Yoga Sutras,
 • Bhagavad Gita,
 • Vedanta & Sankhya,
 • Yogaens fire hovedgrener,
 • Karma,
 • Chakra-system,
 • Prana,
 • Mudras,
 • Bandhas,
 • Anatomi (Hovedfokus er den subtile anatomi med chakraene osv, men også å forstå den grunnleggende fysiske kroppen og yogaens påvirkning.
 • Chanting / Mantras: Vi lærer og bruke mantraer blandt annet for å starte og avslutte hver klasse.

Vi vil ha flere Satsang under samlingene våre og det forventes at elever deltar på dette. Dette er en viktig del av Bhakti yoga – en av de fire hovedgrenene i Yoga.

Daglig program på samlingene våre vil se omtrent slik ut:

Fra klokken 06.30 – klokken 21.30

 • Morgen Meditation / Satsang
 • Te
 • Yoga klasse
 • Frokost (ikke inkludert)
 • Karma Yoga
 • Te pause
 • Forelesning
 • Workshop/forelesning
 • Te pause
 • Yoga klasse med fokus på viderelæring
 • Middag (ikke inkludert)
 • Kvelds meditasjon / Satsang

Kursdatoer, kursavgift og kurssted:

 • Del 1: 14. – 18. Oktober 2020
 • Del 2: 25.   – 29. November 2020
 • Del 3: 1. –  7. Februar 2021

Kurssted:  Tønsberg Yoga.

Pris:  Kr.32.500,-

Registreringsavgiften på 5000 kr (fra totalbeløpet) må betales ved påmelding, dette er ikke refunderbart. Resten av beløpet kan kun returneres ved legeerklæring. 

Du kan be om å få dele opp resten av kursavgiften i to, hvor siste betaling betales innen 15 Juli. Det kommer et tillegg på 800 kr om du velger dette.

Dette er inkludert i prisen:

 • 200 timers profesjonell trening i disiplinen Yoga
 • Kriya-sett
 • Diplom som viser bestått Yogalærer-utdanning (om du består eksamen)
 • Studiemateriell
 • T-shirt
 • Te frukt/snack

…også:

 • Individuell oppfølging fra hovedlærerne, under og etter kurset – hvis behov.
 • En dyp og vedvarenede Yogapraksis for resten av livet. 
 • Unike verktøy fra yogisk visdom og hvordan videreformidle dette på en ydmyk måte.
 • En livsopplevelse – som kan transformere livet ditt.

Dette er ikke inkludert i prisen:

 • Reise
 • Kost & losji (vi tilbyr to deilige vegetarmåltider under samlingene som kan bestilles et par uker før oppstart)
 • Eventuelle bøker (bøker er ikke påkrevd i kurstiden, da pensum skal dekke det som trengs)

Bestått eksamen gir et kursbevis med gjennomført 200 timers Yogalærer-utdanning. Kurset har høyt nivå og er basert på internasjonale og globalt anvendt standard.

På samlingen vil det være forelesninger/workshops og meditasjon og asana-/pranayama-praksis to ganger daglig. Dette bidrar til å sikre dybde i ens egen yogareise og setter også en i stand til å inspirere og rettlede andre. 

Vår oppgave er å lære deg teorien i det å få integrert yoga i livet, men også hvordan bli en god yogalærer og gjennom hele utdanningsperioden støttes og assisteres elevene på individuelt nivå, inntil endelig sertifisering er oppnådd. 

Det forventes at elevene har en god dose selvdisiplin, et ønske om å få integrert yoga som en helhet i livet, og møter med energi, empati og positivitet, som sammen med kursinnhold og lærere vil skape verdifulle minner og bidrag til vår felles Yogafordypning.

For påmelding trykk: HER

For mer informasjon:
Email: post@tonsbergyoga.no
Mobil:  40 49 08 76 (Nina)

Hovedlærere:

Nina Nesheim, Rajesh Dayakar og Fredrik Binette.

————————————————————————–

Vi har et samarbeid med Tønsberg Vandrerhjem. Dette utrolig sjarmerende stedet, som ligger kun 2 minutters gange unna yoga senteret kan tilby flere alternativer for dere.

Rom med eget bad:

1 person 795 kr pr døgn

2 personer 895 kr pr døgn (i samme rom)

Rom med dusj/toalett i gang:

1 person 695 kr pr døgn

2 personer 795 kr pr døgn (i samme rom)

Sovesal med plass til 3 – 4 personer er også mulig.

Booking: 

Email: tonsberg@vandrernett.no

Mobil: 977 35 508 (Margrethe)

Sjekk ut:   Tønsberg Vandrerhjem  

English:

Welcome to a 200h international standard yoga teacher training just one hour away from Oslo.

Tønsberg Yoga now offers an internationally based 200hour Yoga Teacher Training Course, with experienced and international teachers, based on authentic and classic Hatha Yoga. Our teachers come from India, Sweden and Norway. 

The course focuses on yoga as a whole and a way of life, rather than focusing on the physical aspect alone. Gaining a recognized license to teach yoga is of course a part of the teacher training, but the main objective is to provide tools for you to integrate yoga in your life and thus develop yourself as a humble teacher.

The yogic techniques as asana (postures) pranayama (breathing exercises), chanting of mantras, philosophy, meditation, kriyas, relaxation and more, will all have a natural and included part in our holistic curriculum. The course vil provide you with personal experience and deep insight that can last a lifetime – if you want.

The course is divided into three parts:

 • Part 1: 14. – 18. October 2020 
 • Part 2: 25. – 29. March 2020
 • Part 3: 1. – 7. Februar 2021

In between the parts you will be issued with  assignments to be completed at home, supported by online lectures. You will also be required to complete teaching sessions, using friends and family as your students and everything will be registered in you Training log. The total time required under tuition is 200 hours.

Venue for the training is mainly Tønsberg Yoga

Price: 32 500 NOK

Earlybird price before May 31st: 27 500 NOK (then the rest of the fee must be payed)

You will need to pay the registration fee of 5000NOK upon registration. 

The rest of the fee can be divided in two if needed, it will then be an extra charge of 800Nok of the total sum.  The payment is to be paid within July 15th. 

This is not included in the price:

 • Travel expenses
 • Accomodation
 • Meals
 • Books

This is included:

 • 200 hour professional training
 • Kriya set
 • Study material
 • T-shirt
 • Diploma as a Yoga teacher
 • Tea, fruit/snack

…but also:

 • Individual follow-up from the teachers under and after the completed course
 • A deepening practice
 • Tools from he yogic wisdom to teach others
 • A lifetime experience

A passed course and exam will provide you a diploma with completed 200hour Yoga Teacher Training Course based on international and global standard.

In our meetings we will have lectures/workshops, also twice daily have a meditation and asana practice. This contributes 

Signup will be ready Week 10.

For more information:
Email: post@tonsbergyoga.no
Mobile: 00 47 40 49 08 76 (Nina)

Teachers:
Rajesh Dayakar
Fredrik Binette
Nina Nesheim

Rajesh Dayakar
He was born and raised in Kerala, South India the land of Yoga and Ayurveda. As a teenager, he started to work for an Ayruvedic pharmacist which lead to further studies in Ayurveda treatments and Yoga in 2004. After working as an Ayurvedic therapist and a Yoga teacher at different resorts and at a hospital, Rajesh committed full hearted to the yogic path when he took the Sivananda Teacher Training Course (TTC) in 2008 and later the YogaAcharya (Advanced Yoga Teachers) training course in 2009 at the Sivananda Ashram, India. From 2008 he served five years in the internationally well-known Sivananda yoga ashram and has come back every year since then to serve as a karma yogi. He has helped out with the daily ashram running, while also giving lectures in yoga philosophy and teaching daily asanas classes for both beginners and intermediate students. He has also assisted on several Yoga teachers training at the ashram. Many years on yogic path has given him knowledge and experience of yoga, both as a teacher and as a student. He always try to bring this experience into the classes and individual interactions with all his students in order to give each student the guidance and teachings that she or he needs to develop further on the path of Yoga. Rajesh explains his passion for teaching with the words «My work enables me to share my knowledge of the ancient science of Yoga and Ayurveda to help create wellness of mind, body and spirit.” Rajesh lives in Sweden with his family and is teaching Yoga workshop, Retreats and Teachers training in different countries. “Put your Heart, Mind and Soul into even your smallest acts. This is the secrets of success” Swami Sivananda

Fredrik Binette
Info coming soon

Nina Nesheim
Info coming soon