Yoga-livstil kurs

Er du kjent med yoga og ønsker å ta Yoga praksisen et steg videre? Eller er du nybegynner og nysgjerrig på yoga som helhet?

I vesten er yoga best kjent som en måte å trene på, men yoga er fantastisk mye mer enn dette. Yoga er en livsfilosofi, en måte å leve på. Ikke en måte å ekskludere det livet du lever nå, men et positivt tillegg til det livet du lever idag.

Yoga skal og bør integreres i din hverdag, da får du virkelig innsikt og erfaring i hvor fantastisk yoga som helhet èr, både fysisk og mentalt. Hvis du bruker alle yogateknikker vil du virkelig få tak på den indre lykken og opplever «peace of mind» som yoga lover. Du vil føle deg fri.

Kursets mål er å lære om, og bli motivert til, å praktisere yoga som livsstil.
Yoga er en helhetlig og praktisk vitenskap. Dette kurset gir deg et lite innblikk i de delene av denne fantastiske vitenskapen som foregår utenfor de vanlige yoga kursene våre. Det handler om positiv tenking, meditasjon, kosthold og egentrening.

Innenfor positiv tenking vil kurset ta for seg tankens kraft, glede og kjærlighet til alt liv (Bhakti yoga) og gleden og hensikten med å hjelpe, gi og bidra for andre på en uselvisk måte (Karma yoga). I tillegg til å meditere sammen vil kurset gir en innføring i hva meditasjon er, hvorfor vi mediterer, ulike typer meditasjon og praktiske meditasjonsråd. Kurset gir også en kort innføring i hvordan kosthold påvirker på oss fysisk, mentalt og spirituelt.

I tillegg handler kurset om deltagernes egen yoga praksis, det vil si hvordan vi praktiserer yoga øvelser, pusteteknikker og livsstil i hverdagen. Deltagerne vil sette sine egne mål for de ulike delene av sin yoga praksis og begynne med yogadagbok. Videre vil vi på en løsningsorientert måte diskutere eventuelle årsaker til at vi ikke gjør det vi ønsker å gjøre for å nå de målene vi har satt oss, og hvordan vi kan endre på dette.

Undervisningsformen vil variere mellom korte forelesninger, praktisering, erfaringsdeling og strukturerte refleksjoner og dialoger mellom deltagerne om teori og egen praksis. Kurset har ikke noe pensum, men deltagerne vil få tips om anbefalt litteratur. Eventuelt ønske om individuell coaching kan gjerne avtales med læreren, men dette er ikke inkludert i kurset. I kursperioden er deltagerne imidlertid velkommen til å stille spørsmål til læreren på e-post eller sms.

Ingen oppsatte kurs denne sesongen. Ta kontakt med Nina om du er interessert.

Tlf: 40 49 08 76

Mail: post@tonsbergyoga.no

Namastè <3