Meditasjon/Mindfulness kurs

Begrepet mindfulness omtales ofte som bevisst nærvær, hvor mindfulness meditasjon har som hensikt å fremme konsentrasjon, aksept og innsikt i egne tankemønstre og følelser - og ut fra dette endre deg i positiv retning i livet.

Nybegynnerkurs og Videregåendekurs i Meditasjon/Mindfulness med Pranayama/pusteøvelser.

Kurset består av 6 ganger med 90 minutters samlinger.

Meditasjon er «core» og grunnstammen  i yoga. Meditasjon gir deg klarhet, overskudd og en oversikt over egne tankemønstre, vaner, uvaner og oversikt over eget liv.

Meditasjon er stressreduserende og kan hjelpe deg å sortere ut hva som egentlig skaper stress og hva som ofte skaper følelse av å ikke «henge med i svingene» og finne løsninger på dette.

Det er forsket mye på meditasjon de siste årene og mange av de positive effektene ansees nå som vitenskapelig bevist. Forskerne har blant annet funnet ut at regelmessig meditasjon motvirker depresjon og gir positive fysiologiske forandringer i hjernen. Dette gjør at meditasjon i økende grad anerkjennes også innen vestlig medisin.

Har du praktisert yoga en stund er det naturlig å ville ønske å ta praksisen ett hakk videre, ved å utforske meditasjon som er det som heter Raja Yoga – eller «mind control».

I dagens samfunn omgir vi oss med mye ytre påvirkning og støy. Sansene våre blir hele tiden bombandert, derfor kan det både være nødvendig og godt å prøve å finne tilbake til den stille delen ved oss selv – og oppleve hvor fantastiskt deilig det er å ha noen minutter i stillhet og å få oppleve «Inner Peace».

På kurset får du erfaring med meditasjon, anledning til å diskutere dine erfaringer og lære av andre og et lite innblikk i meditasjonsteori. De første kurskveldene blir det guidet meditasjon. Guidingen blir tatt opp og distribuert til deltagerne etter hver kurskveld.

Målet med kurset er å motivere til å starte å praktisere meditasjon og å gi innblikk i den delen av yoga som handler om kontroll over sinnet – Raja Yoga. Ved å lære seg mentale teknikker for å finne den indre roen bidrar dette til at du sover bedre, blir gladere, får mer overskudd, blir mer bevisst, får færre negative tanker, eller rett og slett gir deg mer kontroll over ditt eget liv. 

Det er ikke oppsatt nytt kurs, men det vil være meditasjon på satsang og «aktiv» meditasjon på YogaNidra timene – kan anbefales på det varmeste!

PS! Fra 5. April og annenhver Torsdag kl 19.30 blir det GRATIS Meditasjon&Filosofi – følg med på Facebook.

—————————————————————————————————

For spørsmål om påmelding kontakt Nina på tlf. 404 90 876 eller på e-post: post@tonsbergyoga.no