Yoga

Yoga er en bevisstgjøring. Bevisstgjøring av deg selv, som din egen kropp, ditt eget sinn og dine egne grenser. Å kunne være totalt sentrert, oppleve likevekt i sinnet, i motgang så vel som medgang og ikke formes av de ytre omstendigheter, men snarere hvile i sin eget naturlige tilstand av fred, det er yogaens store mål og hensikt.

​For noen er Yoga en treningsform, for andre en livsstil, og for mange en mystisk aktivitet som gjerne involverer røkelse, chanting og det å presse kroppen inn i rare stillinger.

​Fra gammelt av var yoga en livstil, en måte å leve livet på. Å leve i harmoni med en selv, både fysisk, mentalt og sjelelig. Flere oppdager idag yoga og flere får yoga som en helhetlig livstil og ikke kun som treningsform, nettopp fordi man kjenner at man oppnår en dypere kontakt med en selv og at den indre balansen blir styrket. Men en ting er sikkert, yoga er ingen religion.

​Ordet Yoga betyr «union», å binde sammen, å forene alle delene ved et menneske. Yoga oppstod i det som i dag er India, for mange tusen år siden, i den vediske kulturen. Det finnes flere ulike former for yoga, som alle stammer fra grunntanken om forening av kropp, sinn og sjel. Mens den opprinnelige yogafilosofien handler om en helhetlig vei til indre fred og balanse, har yoga i vesten først og fremst handlet om den fysiske delen, stillinger (asanas), pusteteknikker (pranayama) og meditasjon (dhyana). Yoga fjerner spenninger og blokkeringer, frigjør energi og øker selvinnsikt

​Det fine med en yoga-praksis at man påvirker det mentale gjennom det fysiske. Man kan bruke kroppen til å endre mentale mønstre og til å endre uvaner. Vi kan gjerne si at begynner man med en yogapraksis, uansett motivasjon, vil det påvirke livet ditt og sakte men sikkert bli din nye måte å leve på, et liv i bevissthet, en bevisst livsstil. Når du praktiserer Yoga er du her og nå. Du har full fokus på å synkronisere din pust og dine bevegelser. Ditt sinn og din kropp forenes og du skaper ditt eget rom, der balanse, velvære og harmoni oppstår. Samtidig som det sakte men sikkert endrer ditt liv, påvirker det også din ytre omgivelser, man kan si at alt endres i en mer positiv retning. Yoga er også helt ulik all annen type form for fysisk utfoldelse.

​Hva yoga blir for deg, er uansett din personlige opplevelse og hver opplevelse er unik. Yoga er vanskelig å forklare med ord, det må bare oppleves.

Yoga er etter hvert blitt anerkjent over hele verden. Metodene er bevist å ha veldig god effekt i forhold til mange av dagens relevante plager som blant stress, angst, depresjon, hjertesykdommer, muskel/skjelettplager og kroniske lidelser som leddgikt, fibromyalgi osv. I tillegg til at dette gir yoga generelt sett økt styrke, smidighet og utholdenhet.

I dagens samfunn med høyt tempo er det nyttig å lære seg teknikker for å stoppe opp et øyeblikk, roe ned og “finne tilbake til seg selv”. Det er etterhvert blitt mange retninger innen yoga og alle stammer fra den klassiske yoga som har opphav i India.  For å nevne noen: Ashtanga Yoga, Medisinsk Yoga, Iyengar Yoga, Vinyasa Yoga, Virya Yoga, Bikram Yoga, Yin Yoga og den klassiske Sivananda Yoga tradisjonen, men alle har det samme mål, å skape balanse.

Ved bruk av solhilsen, yoga asanas/stillinger og pranayama/pusteøvelser jobber vi med å komme i balanse igjen, denne balansen merkes godt etter endt yogatime som et fantastisk velbehag i kropp, sinn og sjel.

Det fine med yoga er at det passer alle, uansett alder eller kjønn, om du er sprek eller utrent, om du er frisk eller syk.  Yoga tilpasses den enkelte i alt fra lette til avanserte stillinger, yoga følger deg og din fysikk.