Swami til Tønsberg Yoga

Vi er så heldig å få besøk av Swami Atmaramananda 6 - 8. Juni. Han vil i den anledning arangere en helge retreat med meditassjonsklasser, asana/yoga klasser, levende satsang og forelesning om yoga og dens livsfilosofi. Nå har du virkelig mulighet til å få en dypere forståelse av yoga. Dette vil du ikke gå glipp av. We are so lucky to be visited by Swami Atmaramananda 6 - 8 June. He will be holding a one weekend retreat with classes on mediation, asanas, live satsangs and lecture about yoga and its philosophy. Now you have the real opportunity to gain a deeper understanding of yoga. You don't want to miss this.

Swami til Tønsberg Yoga

26. desember 2013

Swami Atmaramananda er senior elev av Swami Visnudevananda. Swami Visnu, som han ble kalt, var en av de som fikk yoga til vesten på 50 tallet og som også komponerte disse nå så kjente Yoga Teacher Training kursene som holdes i hele verden av mange forskjellige yoga retninger. Dette er en unik mulighet for alle som er interressert i yoga, for å få en dypere forståelse av yoga i alle dens aspekter som asanas/yogastillinger, pranayama/pusteøvelser, avspenning, chanting, kosthold, meditasjon og positiv tenkning.

Dette vil du ikke gå glipp av – så følg med 😉

Swami Atmaramananda is a senior disciple of Swami Visnudevananda. Swami Visnu, as he was called, was one of those who brought yoga to the West in the 50`s and who also composed these now so familiar Yoga Teacher Training courses, which are held throughout the world by many different yoga directions. This is a unique opportunity for all who are interested in yoga, to gain a deeper understanding of yoga and in all its aspects as asanas/yoga poses, pranayama/breathing exercises, relaxation, chanting, diet, meditation and positive thinking.

You don’t want to miss this – so stay tuned;-)


« Tilbake til forrige side