Satsang – Ikveld

Velkommen til alle på Satsang IDAG, Torsdag 31. Mars Kl 19.30 til ca 21.00

Satsang – Ikveld

10. mars 2014

Satsang holdes normalt av en Yoga Acharya, en som b.l.a har gjennomført TTC og ATTC.

Satsang betyr «beeing together with spiritual people». Her får du praktisert andre deler ved yogaen, som Bhakti Yoga og Jnana Yoga. (som ikke omhandler fysisk aktivitet)

Et sted hvor vi sammen mediterer, chanter mantra og hører på forelesning om et valgt teme som omhandler Yoga. Dette for å løfte energien og på den måten nå sitt beste potensial òg få en dypere forståelse av eget liv og Yoga.

Meditasjon er selve hjertet i Yoga og brukes for å få en dypere kontakt med seg selv. Ved å få en dypere kontakt med seg selv vil man bli kvitt engstelse, bekymringer, depresjon, rastløshet, misnøye osv og man vil lettere finne meningen og målet med sitt eget liv.

Chanting (mantra) er en av yogaens viktigste verktøyer. Ved å chante påvirker man hver eneste celle i kroppen på et positivt nivå, man oppnår en indre balanse og opplever glede. Chanting kan sammenlignes med messing, eller sanger man synger for  påvirke de forskjellige energier vi både èr og omgir oss med. Vi påvirker energier for å løfte oss selv til et høyere bevissthetsnivå.

Å Chante er vakkert! Det åpner opp våre Nadis (energikanaler) og åpner også opp hjertet, dette gjør oss mer positive og lykkelige. De hellige Yoga skriftene sier at de som chanter mye har gjerne mer strålende øyne.

Satsang er donasjonsbasert, kom gratis eller gi det du ønsker.

Absolutt  og alle, ferske og erfarne er velkommen til å delta 🙂

 

 

 

 

 

 


« Tilbake til forrige side