Våre verdier

Vi er opptatt av at alle skal føle seg velkommen til Tønsberg Yoga

Vi tror at hvis alle handlinger gjøres basert på disse verdiene vil Tønsberg Yoga være ett godt sted å være for alle

  • ”Open minded”
  • Sannferdig
  • Tolerant
  • Imøtekommende
  • Ærlighet
  • Ydmykhet