Studenterklæring og Elevinformasjon

Alle elever som ønsker å utfører yoga i regi av Tønsberg Yoga skal fylle ut et elevinformasjonskjema òg signere en studenterklæring som gjengitt under.

Studenterklæringen:

  • Jeg forstår at ved å delta i yogatimer/privattimer på Tønsberg Yoga, vil det medføre fysiske bevegelser/anstrengelser som kan til tider være utfordrende og jeg forstår at det kan involvere en risiko for skade, men jeg tar selv det fulle ansvar for å tilpasse alle øvelser til et passende nivå for min fysiske styrke og min helsetilstand i hver eneste time.
  • Jeg forstår at yoga ikke er en erstatning for medisinsk tilsyn, undersøkelse, diagnostisering eller behandling. Dersom jeg har behov for medisinsk tilsyn eller oppfølging, har skader eller sykdommer eller er gravid, bekrefter jeg at jeg alene er ansvarlig for å ta kontakt med min fastlege eller annet helsepersonell for å avklare om det er forsvarlig for meg å praktisere yoga.
  • Instruktører på Tønsberg Yoga, eller andre innleide instruktører som underviser på her, kan ikke holdes ansvarlig for slik risiko, eller få rettet mot seg rettslige skritt i forbindelse med dette.