Nytt meditasjonskurs hos Tønsberg Yoga starter 1 september

Vi har vært så heldige å få Per Gunnar Karlsen til å ha eget meditasjonskurs hos oss høsten 2013. Per Gunnar arbeider som psykolog og i tillegg opptatt av yoga og meditasjon og har interesse for buddhistisk filosofi. Etter å ha kommet i kontakt med mindfulness meditasjon i 2009, har han selv praktisert meditasjon regelmessig og i 2012 utdannet han seg til instruktør i mindfulness meditasjon i regi av Andries J. Kroese ved Scandinavian Centre for Awareness Training.

Nytt meditasjonskurs hos Tønsberg Yoga starter 1 september

4. august 2013

Begrepet mindfulness omtales ofte som et bevisst nærvær. Mindfulness meditasjon har som hensikt å fremme konsentrasjon, aksept og innsikt i egne tankemønstre og følelser. Gjennom meditasjon legger vi merke til hva oppmerksomheten blir distrahert av, og hvorvidt dette er tanker, følelser, kroppslige fornemmelser, lyder eller annet. Ved å observere hva oppmerksomheten vår blir distrahert av, blir vi også mer bevisst på hva som for eksempel skaper stress i livet vårt. Gevinsten ved mindfulness meditasjon er derfor mindre stress, mer avspenning og en økt opplevelse av ro, stillhet og tilfredshet i eget liv.

Kurset vil omfatte forskjellige meditasjoner og det vil legges opp til dialoger som vil omhandle refleksjoner på innsikt gjennom meditasjon. For at du skal få best utbytte av kurset, vil det legges opp til at du mediterer på egenhånd mellom samlingene. Du vil få en cd med innspilte meditasjoner som kan brukes som støtte når du skal meditere. Innholdet i hver kurssamling vil bygge på hverandre, slik at når kurset er ferdig, kan deltagere som ønsker det, ha muligheten til å etablere en egen meditasjonspraksis på egen hånd. Det settes en grense på ti deltagere på kurset.

Kurset egner seg for alle, og du behøver ingen forkunnskaper for å delta. Kurset starter 1. september og er 4 søndager, med en ukes opphold midt i (se timeplan). Kurset koster 800 Kr


« Tilbake til forrige side