Sivananda Yoga

Ikke all yoga som tilbys i dag har lengre fokus på pust og meditasjon. I mange sammenhenger har pusteteknikker og meditasjon blitt tatt bort fra yoga for å gjøre den mer tilrettlagt for vestlige sinn, men tar man pust og meditasjon bort fra yoga, tar en samtidig bort store helsegevinster. Sivananda yoga/ Yoga Basic ivaretar alle deler ved systemet Yoga. En "usminket" og ren yoga.

Sivananda Yoga og Yoga Basic er en tradisjonell yogaform som passer for alle, uansett alder eller fysikk. Det er en time hvor du selv bestemmer hvor fysisk aktivt du vil praktisere ut ifra din egen styrke og utholdenhet. Ved å respektere dine grenser og å lytte til kroppen, så kan du selv, med veiledning fra instruktør, regulere og modifisere øvelsene gjennom hele yogatimen. Den kan være lekende, kraftig, stille eller meditativ – alt hva du selv ønsker.

Du vil på disse timene lære forskjellige fysiske og mentale teknikker som skal ved regelmessig praksis skape balanse i kropp, sinn og sjel. Du vil i Nybegynnerkurset (YogaBasic) lære trinn for trinn 12 hoved asanas/stillinger, som er fundamentet for en daglig yogapraksis. Vi bruker bevisst pusten for å korrigere og oppleve dybden i hver enkelt yogastilling.

Det som særpreger tradisjonell yoga/Sivananda Yoga, er at det gjennom hele timen er fokus på å holde stillingene over litt tid nettopp for å jobbe dypt og oppleve dybden av yoga, det vektlegges derfor også på avspenning med dyp yogisk pust. Du vil føle en indre tilfredshet, glede og et avbalansert sinn etter en slik time. På disse timene fårdu alt, kort summert; aktivitet, avspenning, pust og meditasjon. Sivananda Yoga er opptatt av helheten rundt det å praktisere Yoga, ikke bare deler og er derfor opptatt av at yoga er mèr enn det du gjør på matta di.

Dette er Sivanandas 5 grunnprinsipper:

  • Fysisk utfoldelse,
  • Riktig pust,
  • Riktig avspenning,
  • Riktig kosthold og
  • Positiv tenkning og meditasjon.

Du vil føle deg gjennomtrent, avspent og balansert. Du føler du har fått ladet batteriene og påfyll av ny energi. Du vil oppleve at du gjennvinner kontroll over kropp og sinn, gjennom utholdelse og fleksibilitet. Med pusten som redskap blir sinnet mer fokusert slik at du går fra denne yogatimen med lave skuldre, roligere pust og et mer balansert og tilfreds sinn.