Medisinsk Yoga

Medisinsk Yoga er en terapeutisk form for yoga. Det er en svært rolig yogaform, som passer for alle uansett alder eller helsetilstand. Enkle øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Alle øvelser tilpasses og gjøres med utgangspunkt i den enkeltes muligheter og kapasitet. Dette er en yogaform som også kan gjøres av deg som er svært utmattet og har liten fysisk kapasitet.

Du vil i disse timene få en trygg og rolig pause fra hverdagen, med fokus på pusten og på bevegelser i takt med pusten. Timene passer svært godt for deg som har det krevende i forhold til helse og kropp, og som trenger teknikker for å øke sirkulasjon og styrke i kroppen uten at det er for belastende.

Hos oss følges du av en instruktør som er sertifisert fra Instituttet for Medisinsk Yoga (IMY). Instruktører og yogaterapeuter fra IMY må i tillegg til å være yogainstruktører også ha medisinsk forståelse og kunnskap.

Medisinsk yoga har sitt utspring i den trolig mer enn 5000 år gamle Kundalini-yoga. MediYoga har blitt utviklet av Göran Boll på Instituttet for Medisinsk Yoga i Stockholm gjennom de siste 15 årene. Göran har vært intiativtaker til mange forskningsprosjekter med yoga innenfor helsevesenet i Sverige, noe som blant annet har resultert i at store svenske sykehus nå har yoga som en del av sitt arbeide med forebygging, behandling og rehabilitering.