Ung Yoga

Yoga for barn er mye det samme som for voksne, bare på barns premisser. Barneyoga handler om å være tilstede i kropp og hode samtidig, på en leken og utforskende måte.

Barn og ungdom vokser i dag opp med et stort fokus på prestasjon, både faglig og sosialt. Dette fører til at barn på lik linje med voksne opplever stress. Ofte er det også lange dager med mye stillesitting. Yoga i barnehager og skoler er et verktøy for å lære å kjenne på egne grenser, å bli trygg på seg selv fysisk og mentalt. Yogatimen kan være et fristed for barna hvor de ikke trenger å prestere, men kan utfolde seg, leke og bare være til (noe som faller svært naturlig for barn). Dessuten fremmer yoga en sunn og sterk kropp, og øker glede, ytelsesevne og konsentrasjon.

Yogainstruktøren er førskolelærer og jobber til daglig i barnehage der hun også underviser yoga. Hun har også Yoga på flere SFO i distriktet. Hun har yogasertifisering fra Sivananda Yoga Vedanta (RYT 200) 


Det er foreløpig ikke satt opp noe kurs i Barn/UngYoga.