Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga er en kraftfull yogaform med nøye sammensatte øvelser som blir gjort i en bestemt rekkefølge (serie). Musklene blir aktivert på en naturlig måte og en spesiell pusteteknikk blir brukt som et viktig redskap gjennom øvelsene.

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Gjennom regelmessig praksis frigjør vi kroppen fra urenheter, spenninger og blokkeringer. Øvelsene styrker musklene, gjør de smidigere og mer fleksible. Forbrenning og utholdenhet forbedres, sinnet blir balansert og en økt evne for konsentrasjon kan oppleves.

Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) i Mysore i India er mannen som har utviklet denne yogaretningen og ført tradisjonen videre i moderne tid. Han begynte som elev hos Krishnamacharya i 1927, kun tolv år gammel.

Ashtanga er en effektiv og utmerket form for trening som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i vesten de siste årene. Stilen baserer seg på en serie (Primary Series) bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling. Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelsen.

Hos Tønsberg Yoga kan du praktisere første serien.